Вторник, 28.01.2020, 21:22 Приветствую Вас Гость

Кафедра тепломасообмінних процесів

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Київський національний університет технології та дизайнуПрофесорсько-викладацький склад

На кафедрі працює 8 викладачів: 2 професори, 5 доцентів, 1 асистент.

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович, д.т.н., професор.

Народився 18 червня 1964 р. в м. Хмельницькому. В 1986 р закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. З 1986 р. по 1988 р. проходив строкову військову службу. З 1988 р. працював на посадах інженера, асистента, доцента, професора. В 1994 р. захистив кандидатську, а в 2003 — докторську дисертації. З 2007 р. до цього часу працює на посаді завідувача кафедри тепломасообмінних процесів. Викладає теплотехнічні і гідравлічні дисципліни. Опубліковано 102 наукові праці, в тому числі 2 навчальні посібники, 3 монографії, 9 патентів.

ТОВТ Володимир Михайлович, д.т.н., професор.

Народився 09 вересня 1937роу в м. Нижній Новгород, Росія, громадянин України. Освіта — вища. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1967 році, за спеціальністю — фізик. У 1978 році — захистив кандидатську, а в 1993 році — докторську дисертацію на тему: «Розробка та будівництво високотемпературних замкнутих фокусуючих приладів та їх реалізація, за двома спеціальностями — 05.14.04 — Промислова енергетика; 05.02.01 — Матеріалознавство у машинобудуванні під грифом «для службового користування». Ветеран праці, винахідник, одержано авторських свідоцтв — 7. З 2002 року працює в Київському національному університеті технологій та дизайну, професор кафедри тепломасообмінних процесів, д.т.н., викладає дисципліни теплотехнічного напрямку. Одружений, має трьох дітей.

ГЛИБІН Віталій Іларіонович, к.т.н., доцент.

Народився 01 лютого 1945 року. В 1966 році закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю радіофізика і електроніка. У 1977 році закінчив аспірантуру при КТІЛП за спеціальністю «Теплофізика» і захистив дисертацію в 198і році при МЕІ за спеціальністю 01.04.14 — Теплофізика. У 1990 році присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Теплофізика та молекулярна фізика», присвоєне вчене звання доцента кафедри теплотехніки, охорони праці та навколишнього середовища. Опубліковано 60 друкованих праць, з них 7 авторських свідоцтв та 6 навчально-методичні публікації. Читає навчальні курси «Процеси та апарати хімічних виробництва» та теплотехнічні дисципліни.

КУЗНЄЦОВА Олена Олександрівна, к.т.н., доцент.

Закінчила з відзнакою у 1988 році Київський політехнічний інститут. За фахом — інженер-теплофізик. З 2000 р. працює в КНУТД. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Використання непрямих випарних повітроохолоджувачів у теплотехнологіях». Викладає такі дисципліни: «Гідравліка, гідро- та пневмопривод», «Гідрогазодинаміка», «Основи теплотехніки та тепло масообміну». Має 40 друкованих праць. 

ЛІПАТОВ Сергій Юрійович, к.т.н., доцент.

Народився в 1949 р. В 1971 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП) за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». Кандидат хімічних наук з 1978 року. Дисертаційну роботу захистив 26 квітня 1978 року у спеціалізованій вченій раді Московського хіміко-технологічного інтституту ім. Д.І. Менделеєва (МХТІ). З 18 січня 1977 р. по 07 вересня 1978 р. працював асистентом кафедри органічної хімії та хімії полімерів КТІЛП. З 1 квітня 2000 р. по теперішній час — доцент кафедри тепломасообмінних процесів. (Вчене звання «доцент» отримав у 2003 році). Читає такі навчальні курси: «Процеси та апарати хімічних виробництв» (57 лекційних годин) — для студентів спеціальностей 7.091625 — «Технологія обробки шкіри та хутра» та 6.091600 — «Технічна електрохімія» денної і заочної форм навчання; «Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв» (72 лекційних години) для студентів спеціальності 7.110204 — «Технологія фармацевтичних препаратів» денної та заочної форми навчання. Наукова діяльність Ліпатова Сергія Юрійовича здійснюється в межах наукового напрямку «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення». Він має 50 публікацій, з них 41 — наукового характеру, 8 — навчально-методичного характеру, 1 авторське свідоцтво. Нагороджений знаком «Винахідник СРСР», Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, є лауреатом премії ЦК ЛКСМУ та УРС НТО. У вересні 2007 року Ліпатов С.Ю. обраний академіком Української технологічної академії.

ПОРХУН Лариса Дмитрівна, доцент.

Працює на кафедрі тепломасообмінних процесів після закінчення Московського енергетичного інституту за фахом «Інженерна теплофізика». Викладає дисципліни теплотехнічного напрямку. На протязі усіх років є науковим секретарем кафедри. Наукова діяльність пов'язана з дослідженнями термодинамічних властивостей вуглеводних систем при кріогенних температурах. Результати цих дослідів опубліковані в США, ФРН та Чехії. Новим напрямком НДР є вивчення теплообміну людини з оточуючим середовищем та створення систем захисту від високих температур. За результатами цієї роботи одержано 5 патентів, результати впроваджені в на ЧАЕС в НП «Комплекс» та «Вектор». Надруковано більше як 70 наукових праць, методичних розробок по дисциплінам кафедри.

РОМАНЮК Оксана Олександрівна, к.т.н., доцент.

Закінчила у 1997 році Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю конструювання виробів із шкіри, за фахом інженер-конструктор. Закінчила аспірантуру і в 2006 році захистила дисертацію, кандидат технічних наук. Викладає теплотехнічні, гідравлічні дисципліни. Проводить науково-дослідні роботи, доповіді на конференціях, надруковані 2 методичні розробки.

КРАВЧЕНКО Людмила Володимирівна, асистент.

Закінчила Державний національний університет «КПІ» в 1992 році. 1992-1996 роки — викладач спецдисциплін Українського фінансово-економічного інституту. Закінчила аспірантуру при КНУТД у 2000 році, зараз працює асистентом кафедри ТМОП.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

З метою підвищення науково-методичного рівня занять Лекції, лабораторні і практичні заняття з навчальних дисциплін на кафедрі проводяться в спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях.

На кафедрі  є дві лекційні аудиторії, лабораторія гідравліки обладнана вісьмома лабораторними стендами; лабораторія теплотехніки — чотирнадцятьома стендами та установками, серед яких: стенди для вимірювання температурних режимів; холодильні установки для проведення досліді та практичних занять; лабораторні установки для дослідження тепломасопереносу.

Майже кожного року більшість навчальних лабораторних стендів модернізуються та оснащуються сучасним обладнанням.

При кафедрі, окрім навчальних, діє науково-дослідна проблемна лабораторія інженерної теплофізики, оснащена сучасним експериментальним обладнанням для дослідження теплообмінних та масообмінних процесів у виробництвах текстильної та легкої промисловості.

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси викладачів та співробітників кафедри розподіляються за трьома основними напрямами:

  1. Теоретичне обгрунтування, розробка та впровадження нових енергоресурсозберігаючих технології, що грунтуються на тепломасообмінних процесах.
  2. Розробка методів та дослідження структурних, тепломасообмінних, теплофізичних та фізико-механічних властивостей матеріалів.
  3. Вдосконалення теплоенергетичних процесів в легкій та суміжних галузях промисловості України.

За останні п'ять років викладачами кафедри надруковано більше 200 наукових праць: монографій, навчальних посібників, статей, патентів. Монографії: Луцик Р.В., Ментковський Ю.Л., Холод В.П. Взаимосвязь деформационно-релаксационных и тепломасообменных процессов.- Киев, Вмща школа. — 1992. — 183 с. Луцик Р.В., Малкін Е.С., Абаржі І.І. Тепломасообмен при обработке текстильных материалов. — Київ, Наукова думка. - 1993. — 344 с.; Луцик Р.В., Онуфрієнко О.О. Рекомендації по створенню екологічно безпечних умов на виробництві. — Київ, Графіка. — 1999. — 141 с.; Злотенко Б.М., Бурмістенков О.П. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості

Навчальні посібники, словники: Константинов С.М., Луцик Р.В. Збірник задач з технічної термодинаміки. Навчальний посібник. — Київ, КНУТД — 2004. — 126 с.; Луцик Р.В.. Теплообмін. Посібник.-Київ, КНУТД. -2004-126 с. ; Луцик Р.В., Слізков А.М. Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв. — Київ, Арістей. — 2004. — 304 с.

Кафедра приймала участь у виконанні космічної програми «Буран-Енергія», а нині приймала активну часть у виконанні завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води виконувала грант від Розвитково-дослідного центру (Оттава, Канада) по впровадженню системи екологічного менеджменту на підприємствах України.

Крім цього, проведені науково-дослідні роботи кафедри ТМОП апробовані та впроваджені: на підприємствах Мінлегпрому Росії (Осташківський, Таганрогський, Барнаульський шкір заводи), України (взуттєві фабрики, індпошиву взуття); Черкаському шовковому комбінаті; при розробці захисту органів дихання в кліматичних умовах Арктики та Антарктики; при розробці нових ентеросорбентів, які виводять радіонукліди з організму людини: миючих засобів для вертольотів та захисного одягу для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; при розробці систем захисту людини від високих температур повітря, інтенсивного інфрачервоного випромінювання, токсичних аерозолів; при виготовленні нових теплоізоляційних матеріалів для теплопроводів та літальних апаратів в системі «Енергія-Буран»; при виготовленні нових пожежно безпечних матеріалів для літаків: при розробці нових фільтрів теплообмінників з нерегулярною спіральною насадкою та нових схем паливних систем газотурбінних установок та ДВЗ; при реалізації національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра від шкідливих викидів підприємств легкої промисловості; при розробці нових енергоресурсозберігаючих екологічно чистих технологій в легкій та суміжних галузях промисловості.

На кафедрі постійно функціонують докторантура та аспірантура.

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Гідравліка і аеродинаміка.

Гідравліка, гідро- і пневмопривод.

Гідрогазоднаміка.

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів.

Опалення, вентиляція, кондиціювання.

Основи теплотехніки та тепломасопереносу.

Процеси і апарати хімічних виробництв.

Термодинаміка і теплотехніка.

Термодинаміка та теплопередача.

Теоретичні основи теплотехніки.

Теплотехніка.

Процеси та апарати хіміко-фармацевтичного виробництва.

Опалення, вентиляція, кондиціювання та БС.

 

Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри кожен рік готують до друку не менше 5-6 методичних вказівок до лабораторних і практичних занять та самостійної роботи студентів з різних дисциплін.

Найбільш вагомі підручники та навчальні посібники:

Алабовский А.Н., Константинов С.М., Недужый И.А. Теплотехника. — К.: Вища школа, 1986 — 255 с.

Константинов С.М., Луцик Р.В.Збірник задач з технічної термодинаміки — К, Політехніка, 2002 — 380 с.

Недужий И.А., Алабовский А.Н. Техничекская термодинамика и теплопередача — К.: Вища школа, 1981. — 248 с.

Луцик Р.В. Технічна термодинаміка. — К.: КНУТД, 2001, — 144 с.

Луцик Р.В., Товт В.М. Основи теплообміну. — К.: КНУТД, 2004, — 52 с.

Луцик Р.В. Теплообмін. — К.: КНУТД, 2004, — 126 с.

 

Спеціальності

Кафедра не є випускаючою.

 

Студенти

В цілому за один навчальний рік на кафедрі навчаються більше 3 тисяч студентів.

 

Партнерство

Кафедра підтримує тісні зв'язки: з іншими університетами (КНУАБ, «КПІ», НУХТ); інститутами НАН України: з Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського (методи контролю та очищення води); Міністерством промислової політики і Міністерством екології та природних ресурсів; Міжнародним фондом Дніпра.

реклама
Форма входа
Логин:
Пароль:
МЕНЮ
Поиск
Календарь
«  Январь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Калькулятор


Google

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0